Óvodavezető állás

Nyomtatás

Pusztazámor Községi Önkormányzat
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda
óvodavezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2039 Pusztazámor, Petőfi Sándor utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A kétcsoportos Pusztazámori Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátása, egyben csoport óvónői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • óvodapedagógusi tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • intézményvezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • pedagógus szakvizsga, vagy azzal egyenértékű végzettség (pl. óvodamenedzser)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására és annak igazolására, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmaz
 • szakmai és vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához, vagy sem
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a nyílt szavazáshoz, vagy sem

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pátrovics Benedek polgármester nyújt, a 23-347-438 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Pusztazámor Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471/2014 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Személyesen: Pátrovics Benedek polgármester, Pest megye, 2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A 326/2013.(VIII.30.) Korm. r. 22-26. §-ai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 30.

Kiírás letöltése

Decrease font size Default font size Increase font size