Önkormányzati rendelet (részlet)

Nyomtatás

 Pusztazámor Községi Önkormányzat 8/2004. (VII.09.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

 

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

a) Az ingatlan előtti járda (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetőleg ha a járda

mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), saroktelek esetén minden

oldalán, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, a hóeltakarításról és a síkosságmentességről.

b) A járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról.

c) Tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását

akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

d) A beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről.

e) A telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.

f) A járműbehajtók átereszeinek építéséről, jó karban és tisztántartásáról.

(2) Az üzletek és egyéb elárusító helyek, vendéglátó egységek, intézmények és szolgáltató

egységek előtti járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig

terjedő teljes területet a nyitva tartás ideje alatt a tulajdonos köteles tisztán tartani.

(3) Az ingatlan előtti járdát a tulajdonos naponta mind a téli, mind a nyári időszakban

legkésőbb reggel 07.00 óráig köteles letakarítani és a hulladékot az összegyűjtött

háztartási hulladékkal együtt elszállítani.

(4) A közterületek tisztántartása nappal és éjszaka, időbeni korlátozás nélkül végezhető.

(5) A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési, szerelési munka stb. céljára)

történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó

köteles tisztán tartani.

 

 

Decrease font size Default font size Increase font size