Hírdetmény

Nyomtatás

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 2014. március 1. napjával hatályba lépett 68.§ (1)-(2) bekezdése szerint a települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget alkotnak.

A közösség képviseleti szerve a helyi földbizottság, melyet a közösség tagjai 2014. április 30. napjáig választanak meg maguk közül.

A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet- és versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtokok kialakítása és megőrzése, a helyi gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében a földbirtok-politikai célokkal összhangban a törvény 24. és 25.§-ban foglalt feladatának gyakorlásával befolyásolja.

A helyi földbizottság tagjainak száma 3-9 fő, az adott település földterületének nagyságától függően, így Pusztazámoron 3 fős, míg Sóskúton 5 fős bizottságot kell választani.

 A 2014. évben a helyi földbizottságok megalakulása a következő módon zajlik.

  1. A gazdálkodói közösség névjegyzékébe történő felvételre irányuló kérelmet 2014. április 18-ig lehet benyújtani. A névjegyzékbe az kerülhet be, aki a település közigazgatási területén, a kérelemben megjelölt földet érintően földhasználati jogosultsággal rendelkezik. A végrehajtási jogszabály és az abban foglalt egységes kérelem nyomtatvány még nem jelent meg, az ezt pótló ideiglenes nyomtatvány, a polgármesterektől beszerezhető, illetve a www.pusztazamor.hu hivatali portálról letölthető.

  2. A gazdálkodói közösség névjegyzékét a bejelentkezésük alapján a jegyző összeállítja és 2014. április 21-én 10.00 órától 2014. április 24-én 12.00 óráig a közös önkormányzati hivatal hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat hirdetőtáblájára kifüggeszti. A kifüggesztés ideje alatt a névjegyzékben nem szereplő személy kérelmezheti a névjegyzékbe történő felvételét amennyiben a névjegyzék kifüggesztésének idején a település közigazgatási területéhez tartozó földet használt. Tudjuk, kevés az idő április 18–ig, ezért javaslom, használják ki a rendelkezésre álló időszakot a kérelem benyújtására. Számítok idő közben a végrehajtási jogszabály megjelenésére és ezt követően az egységes kérelem nyomtatványt megküldöm minden korábban jelentkezőnek.

  3. A település gazdálkodói közösségének összehívására a helyi földbizottság tagjainak megválasztására a névjegyzékbe felvett személyek részére a jegyző a meghívót 2014. április 24.-április 25. között küldi.

  4. A megalakulás és a választás helyéről és annak a választás lebonyolítására való alkalmasságáról, valamint a választás feltételeiről a jegyzőnek kell gondoskodnia.

  5. A gazdálkodói közösség megalakulását és a választás időpontját úgy kell meghatározni, hogy az nem lehet későbbi, 2014. április 29-énél.

  6. A gazdálkodói közösség határozatképes, ha a választáson való részvételre jogosultak legalább egyharmada megjelent

 

KÉRELEM GAZDÁLKODÓI KÖZÖSSÉG NÉVGYEJZÉKÉBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉRE

 

Pusztazámor, 2014. április 11.

dr. Újházi Miklós
jegyző

 

Decrease font size Default font size Increase font size