BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK

Nyomtatás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

A pályázatra azok a pusztazámori állandó lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen itt lakó, hátrányos szociális helyzetű, a képzésre vonatkozó keretidőn belül, a 2013/2014. tanévben teljes idejű – nappali tagozatos, első alapképzésben (szakképzettséget, mesterfokozatot) részt vevő – felsőoktatási intézményben hallgatók jelentkezhetnek.

 

A pályázatot az a részt vevő pályázó nyújthatja be, aki az EPER-Bursa(https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)rendszerben regisztrált, a pályázati űrlapot ott kitöltötte, majd azt  kinyomtatva, a szükséges igazolásokkal együtt nyújtja be az önkormányzathoz!

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött és aláírt pályázati űrlapot, az oktatási intézmény iskolalátogatási igazolását, a pályázóval egy háztartásban élők részéről (3 havi nettó) jövedelemigazolást (munkabér igazolása, nyugdíjszelvény, APEH-igazolás, álláskeresési járadék igazolása, családi pótlék összegéről igazolás,  GYES,GYET, GYED, tartásdíj, árvaellátás, ösztöndíj, stb...).

 

A pályázati űrlap csak a fent nevezett meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázat benyújtásának határideje:   2013. november 15.

 

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév.

 

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat az önkormányzat csatlakozási nyilatkozatának elfogadása után érvényes.

 

 

Pátrovics Benedek sk.    dr.Újházi Miklós sk.    Garainé Kiss Gabriella sk.

polgármester                      jegyző                       Szoc. Bizottság elnöke

Decrease font size Default font size Increase font size