Középiskolai Községi Ösztöndíj

Nyomtatás

A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozandó elismerésekről szóló 10/1995.(IV.27.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a 2013/2014 tanévre a középiskolások részére


1./ Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak:
Középiskolai Községi Ösztöndíjat kaphat az a pusztazámori lakóhellyel rendelkező középiskolás tanuló, aki az alábbi pontok mindegyikének megfelel
a) teljes idejű, nappali tagozatos tanulói jogviszonnyal rendelkezik,
b) középiskolai tanulmányaiban jó (4,0) vagy a feletti átlageredményt ér el,
c) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft).

 

2./ Elnyerhető támogatás:

Az ösztöndíj minden év szeptember 1-től, a következő év június 30-ig, 10 hónapra szól.

Bruttó összege 4.000,- Ft/hónap, amelynek kifizetése utólag, minden hónap 5. napjáig történik meg. Annak a tanulónak aki az előző tanévet jeles, vagy kitűnő (4,5-5,0) tanulmányi eredménnyel zárta, az ösztöndíj összege 5.000 Ft/hónap.


3./ A pályázat benyújtása:

a) A pályázatot 2013. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

b) A pályázat benyújtásának helye:
- személyesen a Pusztazámori Községháza titkárságán, az önkormányzati hivatal helyi kirendeltségének félfogadási idejében (hétfő: 8.00-16.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00)
- postán az önkormányzat címére (2039 Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.)

c) A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot a kitöltött pályázati adatlapon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel és a jövedelemigazolásokkal együtt. Több gyermek esetén gyermekenként külön-külön adatlapot kell kitölteni. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, a hiánypótlási felhívástól számított 3 munkanapon belül.

 

4./ Döntés a támogatásról:

A támogatásról 2013. szeptember 30. napját követő soron következő ülésén a Képviselő-testület dönt.

Az ösztöndíj évente legfeljebb 10 fő részére állapítható meg. Ha a kérelmezők száma meghaladja az éves támogatható létszámot, az elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt, aki tanulmányait eredményesebben végzi, illetve azt, akinek szociális helyzete hátrányosabb.


5./ Egyéb információk:

Ha a nem tanköteles tanuló tanulmányait a tanév vége előtt abbahagyja, akkor a tanulmányok abbahagyását követő hónaptól megszűnik a Középiskolai Községi Ösztöndíjra való jogosultsága.


Pusztazámor, 2013. szeptember 10.


A Pusztazámor Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete nevében


Pátrovics Benedek
polgármester

 

 Középiskolai Községi Ösztöndíj  Letöltés

 Pályázati kérelem, Adatlap

pdf icon

(Pályázati kérelem elérhető a Hivatal/Nyomtatványok menüpontból is)

Decrease font size Default font size Increase font size