Kézenfogva a természettel – környezetvédelmi iskolai projekt a Föld Napja alkalmából

Nyomtatás

Tanulóink szívesen vesznek részt különféle projektfoglalkozásokon. A projektorientált tanulás mindig valamilyen érdekes, valóságra irányuló témakört dolgoz fel több tantárgyat érintve. A gyerekek saját kutató kedvük által motiválva, játékos feladatok megoldásával jutnak új ismeretekhez, amelyeket aztán fantáziadús produktumokban összegeznek. Mindeközben kooperatív és szociális készségeik is fejlődnek, hiszen alapvetően csoportosan, együttműködve tevékenykednek.

Az idei tanév legnagyobb projektjét a tavaszi természet- és környezetvédelmi hónap keretén belül bonyolítottuk le. Egy felhívásban arra ösztönöztük az osztályokat, hogy adott témában gyűjtsenek érdekes információkat, az így kapott anyagot aztán tablókon mutassák be. Az elsősök a madarakat, a másodikosok az emlősöket tanulmányozták. A harmadikosok kutatási területe a fák, cserjék voltak. A negyedikesek pedig a környezetszennyezésnek jártak utána. 

A legkisebbek olvasás órán először leírásokból, majd filmről ismerkedtek meg néhány madár jellegzetes külsejével, hangjával. Legközelebb pedig szépirodalmi szövegekben találkoztak velük. Környezetismeret órán a madarak életmódja és testfelépítése közti kapcsolatról beszélgettek. Végül aztán több madaras témájú festmény született, amelyek az osztály előtti kiállítás alapjául szolgáltak. Ezt egészítette ki a madarak életciklusát- és az év madarának választott gyurgyalagot bemutató tabló.

A nagyobb gyerekek tanítói irányítással, de már több önállósággal vettek részt az információgyűjtésben, jártasságot szerezve ezzel az önművelődés terén.  Az összegyűlt bőséges anyag tablóvá rendezése szintén nevelő hatású volt. Megannyi közös döntés, sorrendállítás, egyezség vezetett a gyűjtemény lényegre törő szelektálásához, esztétikus elrendezéséhez. A leglátványosabb, leginformatívabb tablót a harmadikosok készítették, de a többi osztály is dicséretet érdemel munkájáért.

Hogy mennyire volt alapos a projektmunkával megszerzett tudás, arról a környezetvédelmi akadályverseny keretében adtak számot a diákok. Hat, vegyes korcsoportokból álló csapat mérte össze tudását. Az elméleti fordulóban minden társaság természethez köthető nevet választott melyben szerepelt csapatának színe is. A továbbiakban munkamegosztásban dolgoztak a kis természetbúvárok. Menetlevelet rajzoltak, feladatlapokat oldottak meg és témába illő puzzle kirakásával próbálkoztak több-kevesebb sikerrel.

A fejtörő után gyakorlati próba várta őket a szabadban. Öt állomáson az egyes érzékszervekhez kapcsolódtak a feladatok. Volt ahol tapintással kellett felismerniük terméseket. Másutt teakóstoló volt. Ügyesek voltak a hagyományos és gyógynövény teák azonosításában. Külön pontot ért, ha azt is tudták, mely betegségekre hatásosak az utóbbiak. A harmadik állomáson szaglás után követték a fűben a bokrok és fák közt kanyargó ecettel szagosított madzagot. A bekötött szemű csapatkapitány nyomán hangyamód haladt a teljes csapat. A következő fordulóban a fűben szétszórt színes pálcikák és tökmag megtalálásában, majd a megfelelő „szelektív hulladékgyűjtőkbe” való célba dobásában jeleskedhettek versenyzőink. Az utolsó előtti helyen ötpercnyi néma fülelést követően kellett felismerniük a környezet hangjait, zörejeit. A hatodik állomáson pedig madaras közmondások megfejtésével szerezhettek pontokat.

A hat csapat eltérő pontot szerzett, de biztosan állítjuk, mindenki győztese volt ennek a projektnek.

 

Mészáros Ildikó

 

Decrease font size Default font size Increase font size