Meghívó területfejlesztési fórumra

Nyomtatás

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 2012. január 1-től hatályos rendelkezései szerint Pest Megye Önkormányzatának kell kidolgoznia a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, fejlesztési programját és az egyes alprogramokat.


2012. november 30-án Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyta a további tervezés alapjául szolgáló, a Koncepció első kötetét képező helyzetfeltárást, amelyet 2012 decemberében valamennyi Pest megyei települési önkormányzat részére – véleményezés céljából – rendelkezésre bocsátott.


A tervezés során beérkezett észrevételek figyelembe vételével elkészült a területfejlesztési koncepció célrendszere, amely a Koncepció második kötetét képezi. A Koncepció egyeztetési anyaga a www.pestmegye.hu oldalon elérhető.


Ezúton tisztelettel meghívjuk a soron következő területfejlesztési fórumunkra, amelynek kiemelt témája a társadalmi egyeztetésre bocsátott Pest megyei területfejlesztési koncepció bemutatása, annak megvitatása. A fórum lehetőséget nyújt arra, hogy a Koncepció jövőképét, célrendszerét és a javaslatként megfogalmazott fejlesztési irányokat egészében, valamint az egyes térségek és ágazatok tekintetében is még egyszer átgondoljuk, és azt megvitatva közösen tegyünk javaslatot a következő évtized hazai és uniós forrásokból megvalósítható fejlesztési programjaira.


A fórum időpontja és helyszíne:
2013. május 23. (csütörtök) 10:00 óra
Polgárok Háza
2030 Érd, Alsó u. 1.

Decrease font size Default font size Increase font size