Tájékoztatás a földhasználat bejelentéséről

Nyomtatás

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé tétele érdekében az Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló törvény. A módosítás következményeként minden földhasználó köteles bejelenteni a földhasználatát a területileg illetékes járási földhivatalnál.
Pusztazámori ingatlanok esetében ez az Érdi Járási Hivatal Járási Földhivatala (2030 Érd, Budai út 24.).

Nem kell bejelenteni a belterületen lévő, a lakóházakhoz tartozó kiskerteket, konyhakerteket, továbbá nem kell bejelenteni az erdő művelési ágú területeket!
Nem kell bejelenteni a zártkerti ingatlanokat (Szilvás utca, Szőlőhegy utca, Koroda utca stb.), amennyiben a tulajdonos használja a földet.

Be kell jelenteni a földterület használatát, ha a földterület nyilvántartása a tulajdoni lapon szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ág vagy halastó.
Be kell jelenteni (mert a külterülethez tartozik) valamennyi olyan ingatlant, amelynek a tulajdoni lapján a „külterület” megnevezés szerepel. Ezek helyrajzi száma általában 0-val kezdődik (pl. 07/, 028/, 095/, 0105/ … stb. ).
Be kell jelenteni azokat a zártkerti földeket, amelyeket nem a tulajdonos használ. Tehát ha valaki pl. bérlőként használja az ingatlant, akkor a földhasználatot be kell jelenteni.

A fentiekből következően földhasználó az, aki ugyan nem rendelkezik adott föld tulajdonjogával, de használja azt, és földhasználó az is, aki a termőföld tulajdonjogával rendelkezik, és annak használatát nem engedte át más személy részére.

A földhasználó köteles bejelenteni:

  • magánszemély esetében a személyi azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát,
  • gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítóját,
  • az ingatlan helyrajzi számát, a terület nagyságát, aranykorona értékét, művelési ágát és minőségi osztályát (ezeknek az adatoknak a tulajdonos vagy a földhivatal van a birtokában.


A bejelentést személyesen, vagy postai úton földhasználati azonosító adatközlési adatlapon lehet megtenni. Ez az adatlap letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról a Nyomtatványok menüpontból.

A bejelentés díjmentes. Aki a bejelentést 2013. április 30.-áig nem teljesíti, azt a Földhivatal bírsággal sújtja. A bírság összegét törvény határozza meg.

Ha valakinek gondot okoz az adatlap kitöltése, úgy a Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal Pusztazámori Kirendeltségén dolgozó ügyintézők segítséget nyújtanak, a Hivatal ügyfélfogadási idejében.

Sóskúti Közös Önkormányzati Hivatal

 

Földhasználati bejelentési adatlap

Decrease font size Default font size Increase font size