Még határozottabb fejlődésre számítanak a regionális víziközmű-szolgáltatók

Nyomtatás

A víziközmű-szolgáltatást érintő bevezetett és tervezett intézkedések egyértelmű és hosszú távú célja a hatékonyságnövelés, ami kiszámíthatóbbá teszi a regionális víziközmű-szolgáltatók működését, és biztonságosabbá teszi az ellátást. A szolgáltatók bizakodva tekintenek a jövőbe.

 

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egy három lépcsős folyamat eredményeképp 2016. január 1-től csak azon szolgáltatók működését engedélyezi, amely legalább 150 ezer fogyasztóval rendelkezik.  A törvényi szabályozás deklarált stratégiai célja, hogy arra ösztönözze a víziközmű-szolgáltatókat, hogy elérjék a gazdaságos üzemméretet, így stabil és fejlődőképes közszolgáltató vállalatokká alakuljanak.

A törvény szabta keretek elősegítik, hogy a víziközművek működése kiszámíthatóbbá és biztonságosabbá váljon, optimális működési eredményt érjenek el, ezáltal az eddiginél még hatékonyabb legyen a közszolgáltatói szféra.

 „A közelmúltbeli változásokat sikeresen integráltuk a működésünkbe. Hosszú távú céljaink vannak, melyek közül legfontosabb a fogyasztóink elégedettsége és a legköltséghatékonyabb üzemeltetés.” – mondta Winkler Tamás, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója.

A már életbe lépett intézkedéseken túl egy tervezett jogszabályi változás támogatni kívánja a vízközművek fejlesztéseit is. Ennek értelmében a szolgáltatók meghatározott közmű fejlesztések esetén adókedvezményre lennének jogosultak. A kedvezmény értéke akár a számított adó 50 százaléka is lehet.

A víziközmű-szolgáltatást érintő intézkedéscsomag hatása, hogy a regionális vízművek további tárgyi és személyi fejlesztéseket terveznek 2013-ban.

Az öt nagy regionális víziközmű-szolgáltató – Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., Duna Menti Regionális Vízmű Zrt., Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt., Északdunántúli Vízművek Zrt., Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. – szerint mindebből egyértelműen látszik, hogy a gazdaságos üzemméretre való törekvés, a szolgáltatások minőségének javítása és a fejlesztések prioritást élveznek, ami a víziközmű szektor megerősödését fogja eredményezni.

„Komoly fejlesztési feladatok előtt áll a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., de a másik négy regionális vízmű is, amelyeknek végrehajtásához minden egyes munkatársra szükség van, sőt a fejlesztéseink megkívánják, hogy további jól képzett munkaerőt foglalkoztassunk, éppen ezért a közeljövőben a regionális vízművek közös humánerőforrás fejlesztési és képzési program elindítását tervezik.” – mondta Winkler Tamás vezérigazgató

 

További információ

Kovács Barbara

+36 20 340 1082

barbara.kovacs@youngandpartners.hu

 

Interjújavaslat

Winkler Tamás

vezérigazgató

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Decrease font size Default font size Increase font size