Katasztrófavédelmi felkészítés a Megyeházán

Nyomtatás
Készült: 2011. március 24. csütörtök, 21:30

 

A honvédelem területi és helyi igazgatási feladatait centrális alárendeltségben működő közigazgatási szervek, a megyei védelmi bizottságok (MVB) és helyi védelmi bizottságok (HVB), valamint a polgármesterek végzik. Ebben az esetben a megyei közgyűlés elnöke és a polgármester - az önkormányzati törvény 7. §-a, a polgári védelmi törvény és a honvédelmi törvény által kivételes jogintézményként megállapított - államigazgatási jogkörében jár el, azaz a képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.

 

Márpedig ez a hatáskör pedig igen széles körű. "A polgármesterek felel a katasztrófavédelem folyamatában a felkészülés, a megelőzés, a védekezés, a helyreállítás és minden ezzel összefüggő tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési,tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenység végrehajtásáért."– emelte ki köszöntőjében dr. Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés, illetve Megyei Védelmi Bizottság elnöke. 

 

A Megyei Védelmi Bizottság a biztonság, a hon- és a polgári védelem komplexitásának megfelelő tartalmú felkészítéssel járul hozzá ahhoz, hogy a településvezetők és a Helyi Védelmi Bizottságok szakmai, igazgatási képességei tekintetében megfelelően felkészültek legyenek.

 

Az egész napos továbbképzés témái ez alkalommal a következők voltak: Magyarország biztonsági környezete; A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság helye, szerepe a védelmi igazgatás rendszerében; Polgármesterek, jegyzők feladatai a hadkiegészítéssel, illetve a Magyar Honvédség feltöltésével kapcsolatosan; Az egészségügy védelmi felkészítéssel kapcsolatos feladatai és lehetőségei; A környezetvédelmi és vízügyi ágazat feladatai, lehetőségei a felkészülés, valamint a védekezés során. Az együttműködés kölcsönös feladatai az érintett önkormányzatokkal; A katasztrófavédelem helye, szerepe, feladatai, a védelmi igazgatás területén, várható változások az új katasztrófavédelmi koncepció tükrében.   

2011. március 24.