Konzultációk a területfejlesztési koncepcióról

Nyomtatás
Fórumokat tart az elkövetkező hetekben Pest Megye Önkormányzata a régió önkormányzatai, piaci szereplői, tudományos képviselői, illetve a civil szféra bevonásával a készülő megyei területfejlesztési koncepcióról.

A helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a területfejlesztési feladatok egységesen a megyei önkormányzatokhoz kerültek 2012. január 1-jétől.

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezései szerint Pest Megye Önkormányzatának kell kidolgoznia és elfogadnia – az országos területfejlesztési koncepcióval összhangban – a megye hosszú távú területfejlesztési koncepcióját, illetve – a megyei területfejlesztési koncepció és területrendezési terv figyelembevételével – a megye fejlesztési programját és az egyes alprogramokat.

Pest Megye Önkormányzatának kifejezett szándéka, hogy a megyei dokumentumok megújítása, Pest megye jövőképének megalkotása, és az ahhoz vezető út kijelölése – a jogszabályban előírt kötelező egyeztetéseken túl – széles körű szakmai és társadalmi egyeztetés keretében, az önkormányzatok, a piaci szereplők, a tudomány képviselői és a civil szféra aktív részvételével valósuljon meg. Ezért munkák szélesebb körben történő kiterjesztése, a társadalom eme szegmenséből történő bevonásával szeretnénk olyan fórumokat tartani, ahol a készülő Pest megyei területfejlesztési koncepciót mutatjuk be, illetve a koncepció társadalmi legitimációja érdekében javaslatokat, észrevételeket várunk annak érdekében megyei fejlesztési dokumentumokban közösen határozzuk meg azt a jövőképet, amely összekapcsol bennünket, valamint azokat a célokat, amelyekben alapvető egyetértés van közöttünk.

A területfejlesztési fórumok helyszínei és időpontjai:

Érd, 2012. október 31. (szerda) 1000 óra

Cegléd, 2012. november 09. (péntek) 1000 óra

Pomáz, 2012. november 15. (csütörtök) 1000 óra

Kistarcsa, 2012. november 16. (péntek) 1000 óra

A területfejlesztési koncepció 2013 első negyedévében kerül a közgyűlés elé jóváhagyásra.

Pest Megye Önkormányzata megkezdte a felkészülést a 2014-2020 között fejlesztési időszakra, ennek keretében a fórumon a résztvevők megismerhetik az EU 2020 stratégiát és a nemrég elkészült Eurobarométer felmérést (régiós közvélemény kutatás arról, hogyan vélekednek az egyes régiókban élők a jelenlegi helyzetről és milyenek az elvárásaik a közeljövőben).

 

Forrás: www.pestmegye.hu

Információ:

Ambrus András sajtófőnök

sajto@pestmegye.hu

Decrease font size Default font size Increase font size