Azon leszünk, hogy a küszöbön álló változások zökkenőmentesek legyenek!

Nyomtatás

Beszélgetés Pátrovics Benedekkel, Pusztazámor polgármesterével

– Polgármester úr, több mint hat hónap telt el az idei esztendőből. Hogyan jellemezné településünk elmúlt fél évét?

– Elsődlegesen pozitív az értékelés. Két beruházást kezdtünk el 2011 évben, melyek részben lezárultak, részben hamarosan befejeződnek. Ez első nagy beruházás a Zámor-patak mederrendezése volt, melyhez 10%-os önrészt kellett biztosítanunk. A projektzáróra 2012. május 18-án került sor. Másik nagy programunk a Gazdasági Kereskedelmi Szolgáltató Övezetben az infrastruktúra kialakítása volt, valamint nyomásfokozó megépítése települési önerőből. Kiépítettük a csatorna- és a vízhálózatot, valamint a kör vízvezetéket, amely a Vörösmarty és a többi magasan fekvő utcában megoldja a víznyomás kiegyenlítését.   A beüzemelésre még várniuk kell a lakosoknak, mivel a fejlesztés során a villamos hálózatot is bővíteni kellett. Remélhetőleg augusztus végére túl leszünk a hosszas előkészítési feladatokon és a papírmunkán, és szeptemberben elkezdődhet a nyomásfokozó rendszer próbaüzeme. Reményeink szerint a rendszer a lakosság legnagyobb megelégedésére fog üzemelni a jövőben. Sajnos az 1998–2000-ben megépített útjaink, főleg a töltött rézsűs utak nagyon rossz állapotba kerültek. Folyamatosan tervezzük és végezzük ezek felújítását és karbantartását, kátyúzását. Legutóbb a legrosszabb állapotban lévő Dobó és Jókai Mór utca javítására, karbantartására került sor. Mire az újság megjelenik, a beruházás befejeződik. Örömmel számolhatok be arról, hogy a község gazdálkodása összességében tervszerű, kiegyensúlyozott. Pusztazámor önkormányzatának hitele és likviditási gondja nincs, biztonsággal tudjuk üzemeltetni a települést.

– A tervezett törvényi változások, kormányzati intézkedések kapcsán a legkülönbözőbb hírek kaptak szárnyra a kistelepülésekkel kapcsolatban. Mi az, ami ma elmondható az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az oktatási és egészségügyi intézmények jövőjével, további működésével kapcsolatban?

– Mostani információink szerint az önkormányzatok mindenütt helyben maradnak, és feladatuk továbbra is az óvoda, iskola és a közintézmények fenntartása, a katasztrófavédelem ellátása, bizonyos szociális teendők – ezek köre egyelőre még nem pontos–, valamint a helyben megoldandó helyhez kötött feladatok, temetőüzemeltetés stb. ellátása lesz. Bár a 2000 fő állandó lakos alatti települések esetében kötelező a közös hivatal létrehozása, arra törekszünk, hogy a pusztazámori lakosok kiszolgálása ne szenvedjen csorbát. Olyan megállapodást szeretnénk kötni – valószínűleg Sóskút önkormányzatával –, hogy itt helyben továbbra is megoldott legyen az ügyintézés, és az itt élők megelégedésére megőrizzük annak színvonalát. A jelenleg ismert információk szerint Pusztazámor és Sóskút is az Érdi Járásba fog tartozni. Igazából az ősz fogja eldönteni, hogy milyen mértékűek lesznek ezek a főként közigazgatást érintő változások, és hogyan lehet technikailag a törvény keretei között a legtöbbet megadni Pusztazámor lakosságának. A jelenlegi kistérségi rendszer szerint a Budaörsi Kistérséghez tartozunk. A mostani kistérségek 2012. december 31-ig megszűnnek.

Az új jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy megmaradjanak a társulások, de valószínűleg normatív támogatásokat nem lehet rájuk igényelni. A Budaörsi Kistérséget alkotó önkormányzatok szándéknyilatkozatot tettek, hogy továbbra is fenntartják társulásukat, ha az előnyös lesz a települések részére. Eddig egyértelműen az volt, hisz nagyon színvonalas, szakszerű szolgáltatásokat vettünk igénybe, például a szociális és gyermekjóléti szolgáltatást, családsegítő szolgálatot és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást stb. Óvodánk továbbra is lesz; még nem ismert a végleges szándék, hogy milyen lesz a normatíva-elosztás, de valószínű, hogy önkormányzati fenntartásban marad az óvoda is. Iskolaügyben a törvényeket és a vonatkozó rendeleteket várjuk azzal, hogy szeretnénk, ha megmaradna a mostani status quo, vagyis a helyben lévő 1–4 osztályig történő oktatás. Az egészségügy terén nem hallottunk változásról, az Egészségházat, annak működtetését továbbra is fenntartja az önkormányzat.

– A fenti stratégiai kérdések mellett egy kistelepülés polgármesterének, képviselő-testületének, a hivatali apparátusnak számos konkrét, napi üggyel is folyamatosan foglalkoznia kell. Ezek közül nyilván vannak olyanok, amelyek a szélesebb nyilvánosság érdeklődésére is számot tartanak.

– A településen az adófizetési morál összességében jónak mondható. Persze, lehetne rajta még javítani. Tavaly év végén felmerült, hogy végrehajtó irodára bízzuk kintlévőségeink behajtását. Ez idő tájt sokan rendezték tartozásukat, illetve kértek részletfizetési kedvezményt.

A köztisztaság és az ingatlanok előtti gaztalanítás ügyében van még tennivalónk. Ezúton is kérem a pusztazámoriakat, hogy kedves, egyre szépülő falunk arculatához járuljanak hozzá azzal, hogy a portájuk előtti közterületeket virágosítják, gondozzák. A Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató övezetben várjuk a kis és- középvállalkozások jelentkezését. Az odavezető utat kialakítottuk, lemurváztuk, az elkerülő út tervezésére ajánlatot kértünk. A terület közművesített (víz, csatorna, villany), várjuk a befektetőket.

– Milyen fő feladatok állnak a település, az önkormányzat előtt az év hátralevő hónapjaiban?

– A költségvetésben betervezett feladatainkat igyekszünk megvalósítani és teljesíteni. Előttünk állnak még a járások kialakításából adódó feladatok. A jegyzői gyámhatósági feladatok nagy része, kivéve a sürgősséggel ellátandót, átkerülnek a járáshoz, a szociális ügyek egy része is úgyszintén. A birtokvédelmi eljárás, anyakönyvezés, helyi adók, hagyatéki leltárok felvétele, környezettanulmányok elkészítése, egyes szociális feladatok, helyi segélyek – pl. temetési segély, átmeneti segély – maradnak helyben az önkormányzat, illetve esetünkben a szociális bizottság hatáskörében. Az építéshatósági ügyek intézésének rendje még tisztázás alatt áll. A központi költségvetés által finanszírozott közgyógyellátás, ápolási díj, gyermekvédelmi támogatás stb. átkerülnek a járásokhoz. Településünk várhatóan Sóskúttal fogjuk megállapodást kötni közös hivatal működtetéséről, hisz az iskolánk is közös. Ez nem jelenti azt, hogy az önkormányzat is közös lesz, illetve hogy nem lesz önálló képviselő-testület. Önkormányzati hatáskörben marad a közterület-bontási engedélyek kiadása, az út- és hídfenntartás, ároktisztítás, síkosság-mentesítés, a szemétszállítás, vízszolgáltatás, csatornaszolgáltatás, az egészségügyi alapellátás, vagyonunk, épületeink fenntartása, megőrzése, karbantartása, helyi építési szabályzatunk megalkotása, módosításának elfogadása, a polgárvédelem, katasztrófavédelem. Az óvoda udvarát szeretnénk korszerűsíteni, reményeink szerint önerő nélkül; a napokban kértünk fel egy pályázatírót a pályázati anyag elkészítésére. Remélem sikerrel fogunk járni, mindannyiunk gazdagodására. Azon leszünk, hogy a küszöbön álló változások zökkenőmentesek legyenek, s nem okozzanak felesleges utazást, kiadást a lakosoknak. A képviselő-testülettel azon leszünk, hogy a lehető legjobb megállapodást kössük a közös hivatal fenntartásáról, az oktatásról, s mindarról, amire a törvény kötelez bennünket.

– Polgármester úr, köszönöm a tájékoztatást.

Kiss Zoltán

Decrease font size Default font size Increase font size