Csökken a vízdíj

Nyomtatás
Készült: 2012. január 24. kedd, 15:46

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény módosította a díjmegállapítás és díjalkalmazás gyakorlatát.

A víziközmű-szolgáltató által 2012. január 1-jétől alkalmazható díj maximálisan bruttó 4,2%-kal lehet magasabb, mint az előző év december 31-én alkalmazott bruttó díj (76§. [1] B pont). A közületi fogyasztók által fizetendő díj maximum 1,5 szerese lehet a lakosság által fizetendő díjnak (64§ [2]).

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete várhatóan februárban alkot rendeletet a csökkentett díjakról, amely visszamenőleges hatályú lesz (2012. január 1-jétől).

 Dr. Kosztyi Emma jegyző